Formuláre

Pre odstúpenie od Zmluvy uzavretej na diaľku použite priložený formulár. Vybrať si môžete formát word/pdf alebo rtf:

Postupujte podľa pokynov uvedených v reklamačnom poriadku e-shopu SUPER-SPORT

e-mail: reklamacie@super-sport.sk